HD

  • עדשות Opto Tech HD פרוגרסיביות

    עדשות Opto Tech HD פרוגרסיביות

    עיצוב העדשה הפרוגרסיבית של OptoTech HD מרכז את האסטיגמציה הלא רצויה לאזורים קטנים יותר של משטח העדשה, ובכך מרחיב את אזורי הראייה הצלולה לחלוטין על חשבון רמות גבוהות יותר של טשטוש ועיוות.כתוצאה מכך, עדשות פרוגרסיביות קשוחות יותר מציגות בדרך כלל את המאפיינים הבאים: אזורי מרחק רחב יותר, אזורים קרובים צרים ורמות גבוהות יותר, הגדלות במהירות רבה יותר של אסטיגמציה פני השטח (קווי מתאר ברווחים קרובים).