MD

  • עדשות Progressive Opto Tech MD

    עדשות Progressive Opto Tech MD

    עדשות פרוגרסיביות מודרניות הן לעתים רחוקות קשות לחלוטין או רכות לחלוטין, אלא שואפות לאיזון בין השניים על מנת להשיג שימוש כללי טוב יותר.יצרן עשוי גם לבחור להשתמש בתכונות של עיצוב רך יותר בפריפריה למרחק על מנת לשפר את הראייה ההיקפית הדינמית, תוך שימוש בתכונות של עיצוב קשיח יותר בפריפריה הקרובה על מנת להבטיח שדה רחב של ראייה לקרוב.עיצוב דמוי היברידי זה הוא גישה נוספת המשלבת באופן מושכל את התכונות הטובות ביותר של שתי הפילוסופיות ומתממשת בעיצוב העדשה המתקדמת MD של OptoTech.