אופיס 14

  • Opto Tech Office 14 עדשות פרוגרסיביות

    Opto Tech Office 14 עדשות פרוגרסיביות

    באופן כללי, עדשת משרד היא עדשת קריאה אופטימלית עם יכולת ראייה ברורה גם למרחק הביניים.ניתן לשלוט על המרחק השימושי על ידי הכוח הדינמי של עדשת המשרד.ככל שיש לעדשה כוח דינמי יותר, כך ניתן להשתמש בה יותר גם למרחק.משקפי קריאה לראייה יחידה מתקנים רק את מרחק הקריאה של 30-40 ס"מ.במחשבים, עם שיעורי בית או כשאתה מנגן בכלי, גם מרחקי הביניים חשובים.כל כוח דגרסיבי (דינמי) רצוי מ-0.5 עד 2.75 מאפשר ראייה למרחק של 0.80 מ' עד 4.00 מ'.אנו מציעים מספר עדשות פרוגרסיביות שתוכננו במיוחד עבורשימוש במחשב ובמשרד.עדשות אלו מציעות אזורי צפייה בינוניים וקרובים משופרים, על חשבון השירות למרחקים.